English version
MAUGLI keresése - Avagy szövevényes útkeresés a dzsungelben
Miért? Célok
Maugli, alig vagy egyáltalán nem keresi a kapcsolatot más emberekkel. Pedig Ő is hall, lát és érez. Az elméje és az agya másképpen bánik a belső világába érkező ingerekkel. Sokszor nem képes tartalmi jelentést hozzáadni az észleléseihez. Például a szavak nagyon keveset mondanak neki, ezért nehezebben igazodik el a világban. Nem érti, ha rámosolygunk, mert ügyes.

Szociálisan vak, problémát jelent számára mások érzelmeinek, vagy szándékának olvasása.
Maugli autizmussal él vagy ahogy az őt segítő szakemberek mondják: autisztikus spektrum zavara van. (Autistic Spectrum Disorder). Meglevő tudásunk szerint ez végigkíséri őt egész életében.
Nem tudjuk pontosan, hogy Maugli egy a száz vagy egy a hatvannégy gyerekből, aki érintett.

Maugli Magyarországon él, ahol szintén keveset tudnak róla és társairól, az autizmusról. Kiváló szakemberek támogatják, sokan közreműködnek, hogy megpróbáljanak ablakot nyitni számára a külső világ felé. Társai közül sokan mégsem kapják meg az esélyt, hogy tulajdonságaik felismerésre kerüljenek, megfelelő fejlesztésben részesüljenek.

Maugli is használja az infokommunikációs eszközöket. Miért ne lehetne az új technológiák, az internet és a virtuális világ alkalmazásait felhasználni. Az innovatív, személyre szabott megoldások segíthetnek neki, hogy előbb utóbb egyedül is át tudjon menni a zebrán.

Maugli és társai érdekében növeljük a társadalmi megértést. Képzeljük el, mi lenne, ha nekünk kellene az ő világához alkalmazkodni. A vele foglalkozó lelkes szakemberek és a saját szándékuk ellenére felfedezésre induló aggódó szülők is részesei lehetnek az eredményeknek. A tét Maugli biztonsága és életének kiteljesítése.
Maugli fejlődése, megértésre alapozott előrejelzésekkel.
Olyan hibrid megoldások összekapcsolása, amelyeket eddig nem vagy kevés helyen használtak, amelyekkel nyomon követhetők a Maugliban lejátszódó változások.

Maugli rajzai, szemmozgása és arckifejezése tükrözik belső állapotát. Ezek értelmezése nem csak a változás követését teszik lehetővé, hanem a döntést is, hogy merre tovább.Mit teszünk Maugliért?
  • kidolgozzuk, hogy tekintetének mozgásából, érzelmei változásaiból, az általa alkotott képekből milyen adatok gyűjthetők, azok hogyan használhatók;
  • a fejlesztések eredményei visszamérhetővé válnak;
  • szimulációs modellekkel bemutatjuk, hogy miért abba az irányba kell fejlesztenünk őt;
  • megvizsgáljuk hogyan hasznosíthatóak az eredmények a társadalomban.
A pupilla nem hazudik - szemkamera Az érzelmek mimikája - arcolvasó rendszer Robotszem - Maugli rajzai
Maugli állapotának felmérésére szemkamerás vizsgálati módszert használunk, amelyek feltételezésünk és a külföldi minták alapján, hozzájárulhatnak az eltérő fejlődési minták korai felismeréséhez is. Kis mintán végrehajtott vizsgálataink azt mutatták, hogy az autizmussal élő gyermekek nézési sorrendje eltérő. Elsősorban a filmben szereplő karakterek mimikáját kézmozdulatait érzékelték és követték. A tárgyak csak használat közben, a karakterekkel közvetlen interakcióban kerülnek figyelmük középpontjába. A szövegeknél a gyermekek figyelme szétszóródik, nem tudnak koncentrálni. Míg a szemkamera Maugli tudattalan szemmozgását, a képi ingeranyagok kiválasztásának gyakoriságát és idejét, addig egy másik kamera, mint arcolvasó rendszer a gyermekek érzelmi válaszait rögzíti.

Az arcolvasó rendszer az arc pontjainak mimikai változását rögzítve képes az alapérzelmek felderítésére.

Az arcolvasó rendszerrel azonosíthatóvá válhatnak a gyermekek jellemző mimikai változásai.
A képelemzés speciális kérdése, vajon mik azok a kép-jellemzők, melyek adott következmények (következmény-változók) esetében érdemi információval bírnak.
Maugli véletlenszerűen kiválasztott rajzait vizsgáljuk véletlenszerűen kiválasztott jellemzők alapján.

Vajon a rajzok árulkodóak lehetnek Maugliról? Ha igen, lehet-e "csak" a rajzok alapján dolgozni, és ha igen, milyen célok mentén és hogyan? Hiszen a rajzok jelentését eddig alapvetően interjúkkal, kérdőívekkel, egyéb diagnosztikai eszközökkel kellett megtámogatni.
Lehetséges-e rendezni a tudásunkat Maugliról a képek jellemezői alapján. Működhet-e ez egyfajta diagnózisként, egy terápia előszeleként.
Támogatóink Segitőink

Infotér
maugli@infoter.eu